top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Pavle Kasparkové se sídlem Mickiewiczova 252, Karviná – Mizerov, 733 01, 

IČ: 66698375 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení 

- telefonní číslo 

- e-mail 
 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem nabídky pracovní pozice. Tyto údaje budou Správcem  zpracovány po dobu 1 roku. 
 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je  dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje (Pavla Kasparkova, Mickiewiczova 252, 733 01, Karviná – Mizerov,  pavla.kasparkova@centrum.cz).
 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto  údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě  požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

bottom of page